sestdiena, 2011. gada 6. augusts

M. Vecvagars. Kārļa Krūzas ‘klasiskās’ piezīmes: Fricis Bārda un Jānis Poruks

Apgāds MSV, 2011 (PDF eBook)
317 lpp.
Pasūtīšana pdf formātā: apgadsmsv@inbox.lvGrāmatas saturs:


Ievadvārdi
Māris Vecvagars – Brīvklausītājs un docenta v.i. Fricis Bārda
Fricis Bārda – Mans dzīves gājums
[Par docenta v.i. piešķiršanu F. Bārdam Rīgas Tehniskajā augstskolā (dokuments)]
Kārlis Krūza – Zilā krēsla: Piezīmes par Frici Bārdu
A. B. – Fricis Bārda †
Māris Vecvagars – Poruka divas piesejas nerru namā
[Dažas J. Poruka atklātnes un vēstules]
[Atsevišķi J. Poruka dzejoļi atdzejojumā jaungrieķu valodā (tulk. J. Valavanidis Poruks)]
Jēkabs Poruks – [Jānis Poruks II] (rokraksta fragmenti)
Kārlis Krūza – Sapņu straumes: Piezīmes par Jāni Poruku
Personvārdu indekss

Ievadvārdi:

Kārļa Krūzas ‘klasisko’ piezīmju otrā daļā ir iekļauti K. Krūzas pieraksti par Frici Bārdu un Jāni Poruku.  ‘Fricis Bārda’ ir jau publicēts divās daļās Reliģiski-filozofiskos rakstos № 12 (21.-90. lpp.) un № 13 (32.-60. lpp.), savukārt ievads par Jāni Poruku – Poruka divas piesejas nerru namā – tika nodots publicēšanai kādā krājumā, ko sākotnēji ‘tautā’ dēvēja par ‘2009. gada Letonikas krājuma 2. daļu’.  Pirmā daļa iespēja ieraudzīt dienas gaismu 2009. gada nogalē, savuties otrā daļa ‘atdūrās’ pret Latvijas humanitāro zinātņu stratēģijas anonīmo nākamības plānotāju cerēm likvidēt Letoniku un jo sparīgi pievērst uzmanību pagaistošās latviskās identitātes meklējumu un varbūt pat reanimācijas patēmai.  Cik lielā mērā arī Poruks būs izrādījies atbilstošs vēl neizdibinātās ‘identitātes’ jau uzstādītajām jaunajām mērauklām, nemāku spriest, bet var sagadīties, ka minētais ievads parādās kādā sakopojumā kā triumfāls apliecinājums tam, ka latviskais ‘es’ vienumēr ir bijis, ir un būs ‘es’.Arī iesāktā darba turpinājumā (K. Krūzas piezīmju otrajā daļā) es vēl nejūtos pietiekami viszinīgs, lai sniegtu kādu vispusīgāku ievadu par K. Krūzu pašu.  Tas drīzāk būtu jādara darba noslēgumā, ja tāds reiz tiks sasniegts, lai gan pašus vispārīgākos priekšstatus par K. Krūzas Piezīmēm kā tādām esmu jau izteicis un nebūt negrasos no tiem atkāpties.Grāmatas struktūra ir visumā vienkārša un viegli pārskatāma (ko ne vienmēr var sacīt par dažām satura epizodēm).  Visupirms tiek sniegti paši vispārīgākie ievadvārdi, tiem seko K. Krūzas piezīmes par attiecīgo personu.  Atsevišķos gadījumos savdabīga piemēra veidolā tiek sniegts kāds ar pieminētā autora vārdu saistīts mazdarbs, dokumentu kopijas vai tml.  Visupēc tiek dots personvārdu indekss.Esmu centies vienādot K. Krūzas rokrakstos, kā arī dažādos avotos pastāvošo personu vārdu un uzvārdu dažādrakstību, dzīves datu nesakritību.  Šajā gadījumā kā pamatavotu izmantoju grāmatu Latviešu rakstniecība biogrāfijās (otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums, R.: Zinātne, 2003), savukārt kupli pieminēto skolotāju saimi esmu mēģinājis atpazīt arī pēc darba Rīgas pilsētas II. vidusskolas (agrāko Latviešu Izglītības Biedrības vidusskolu) pirmie desmit gadi: 1916-1926 (Rīga: Rīgas pilsētas II. vidusskolas izdevums, 1926).
Vairums fotografiju krājumā ir no LAB, dažas no RTMM, laikrakstiem un dažām grāmatām.  Noslēgumā gribētu vēl tikai izteikt pateicību par jo biežo palīdzību dažādu jautājumu risināšanā J. Misiņa bibliotēkas un tās Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas (LABR) darbiniecēm.